przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów – co to jest? Kiedy jest potrzebne?

Co to jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Warto zauważyć, że brak odpowiedniego zezwolenia w przypadku prowadzenia działalności dotyczącej przetwarzania odpadów może nas kosztować nawet od 10 tysięcy do miliona złotych. Aby uniknąć takiej kary, trzeba pamiętać o dopełnieniu stosowanych formalności. Czym jest przetwarzanie odpadów?

 

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać darmową wycenę!

Przygotujemy specjalnie dla Ciebie kalkulację kosztów przygotowania Zezwolenia na przetwarzanie odpadami

W związku ze zmianami klimatycznymi, kraje dążą do tego, aby jak największą ilość odpadów przetwarzać, chroniąc jednocześnie środowisko. Jak już wiemy, działalność związana z przetwarzaniem odpadów jest zgodna z prawem wtedy, gdy dopełnimy formalności. Znaczenie ma tutaj zezwolenie na przetwarzanie odpadów, przy czym powinniśmy także poznać definicję tego zagadnienia. Ustawa o odpadach wskazuje, że przetwarzanie opadów jest ogółem procesów, jakie obejmują głównie:

  • Odzyskiwanie surowców wtórnych w procesach produkcyjnych w celach uzyskiwania materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub innym
  • Unieszkodliwianie odpadów w technicznych instalacjach (np. ich spalanie lub składowanie w odpowiedni sposób)

Bardzo ważne jest także to, że przetwarzanie odpadów wiąże się z procesami przygotowawczymi, które poprzedzają unieszkodliwienie lub odzysk odpadów. Zezwolenie na te działania jest dokumentem, który pozwala zgodnie z przepisami prawnymi zajmować się przetwarzaniem odpadów.


Kiedy zezwolenie jest potrzebne, a kiedy nie?

Działalność podlegająca przetwarzaniu odpadów musi obowiązkowo uzyskać zezwolenie! Kontrola tego działania jest konieczna, gdyż w przeciwnym razie działalność może zagrażać środowisku naturalnemu. W przepisach znajdziemy także informację o tym, kto nie musi ubiegać się o zezwolenie. Podmiotami zwolnionymi z takiego obowiązku są między innymi:

  • Podmioty dysponujące pozwoleniem na wytwarzaniem odpadów wtedy, gdy zawiera ono zbieranie i przetwarzanie odpadów.
  • Podmioty, który muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane, jeżeli obejmuje ono przetwarzanie odpadów. 
  • Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami i osoby fizyczne, jeśli wykorzystują odpady na własne potrzeby. 
  • Władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości. 

Co jeszcze musimy wiedzieć? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność dotyczącą zarówno zbierania, jak i przetwarzania odpadów, nie musimy martwić się składaniem oddzielnych wniosków. Wystarczy w jednym dokumencie wskazać wszelkie dane, potrzebne do uzyskania obu pozwoleń. Dzięki temu organ przeanalizuje je jednocześnie.

Kto wydaje zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymaga złożenia stosownego wniosku w odpowiednim organie. W tym wypadku wiele zależy od miejsca przetwarzania odpadów, ich wielkości oraz kategorii. Bardzo często zezwolenia wydaje marszałek województwa, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z przedsięwzięciami wpływającymi na środowisko, odpadami innymi niż niebezpieczne (poddawanymi procesowi odzysku, jaki polega na wypełnieniu terenów przekształconych niekorzystnie, zachowując odpowiednie ilości odpadów), czy też zezwoleniami na zbieranie odpadów, których masa przekracza 3000 Mg. 

Z kolei regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje zezwolenia wtedy, gdy przetwarzanie odpadów ma się odbywać na terenach zamkniętych. Nie zapominajmy także o staroście – rozpatruje on wnioski o zezwolenie na przetwarzanie odpadów w innych przypadkach. Najczęściej dotyczą one takich działań, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. 

Podsumowując, warto zauważyć, że zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest w wielu sytuacjach bardzo ważnych dokumentem. Bez niego nie ma mowy o prowadzeniu działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów. W razie wątpliwości, w każdej chwili skorzystać możemy z pomocy ekspertów do spraw ochrony środowiska! Są to specjaliści, którzy precyzyjnie przeprowadzą nas przez cały proces uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów i wskażą, gdzie należy złożyć stosowny wniosek – do starosty, marszałka województwa, czy też regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 


Cennik zezwolenie na zbieranie odpadów

*- cena nie obejmuje przygotowania operatu przeciwpożarowego

NrUsługaCena
1Wycena sporządzenia dokumentacjibezpłatnie
2Przygotowanie zezwoleniaod 3 000 [zł] netto *

Darmowa wycena