Karta informacyjna przedsięwzięcia Radom

Decyzje środowiskowe w Radomiu

Radom położony jest we wschodniej Polsce w województwie mazowieckim. Miasto zamieszkuje około 215 tysięcy osób. Miasto słynie z dużej ilości zabytków. Dzięki wielu atrakcji turystycznych Radom w okresie letnim jest oblegane przez turystów. To ciekawe miasto ma również swoje dwa lotniska. Jednym z nich jest port lotniczy Radom-Sadków, drugie jest siedzibą Aeroklubu Radomskiego. Miasto dzięki znajdującym się w nim firmom ma znaczenie o zasięgu nie tylko krajowym ale i międzynarodowym. Podobnie jak i inne miasta w Polsce, Radom prężnie rozwija się pod względem gospodarczym. Szybki rozwój przedsiębiorstw w powiązaniu ze środkami, które możemy uzyskać między innymi z funduszy europejskich wiąże się z coraz większymi przedsięwzięciami, na które decydują się przedsiębiorcy, a które w znaczącym stopniu mogą oddziaływać na środowisko.

Radom jak i inne miasta w Polsce wdraża programy mające na celu ochronę środowiska. By móc realizować swoje przedsięwzięcia inwestycyjne, firmy muszą uzyskać wiele pozwoleń, co wiąże się z ogromem dokumentacji potrzebnej do ich uzyskania. Jednym z takich opracowań może być karta informacyjna przedsięwzięcia, którą należy przygotować dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko – czyli np. warsztat samochodowy z lakiernią. Dokument tez należy złożyć przy ubieganiu się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

KIP jest to dokument zawierający najważniejsze dane dotyczące planowanego przez nas przedsięwzięcia, a jego zadaniem jest wskazanie w jaki sposób będzie realizowana inwestycja na poszczególnych jej etapach uwzględniając jej oddziaływanie na środowisko.

Chcąc uzyskać decyzję środowiskową w Radomiu należy udać się z odpowiednio przygotowanymi dokumentami do Urzędu Miejskiego, który mieści się na ulicy Jana Kilińskiego 30. Już na wstępnym etapie (przygotowanie wniosku i karty) możecie Państwo liczyć na współpracę z naszą firmą. Do opracowanej przez nas karty informacyjnej przygotowujemy pozostałe załączniki (np. mapę z obszarem oddziaływania przedsięwzięcia) i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nadzorujemy całą sprawę aż do uzyskania prawomocnej decyzji. W zależności od stopnia skomplikowania zadania czas wykonania dokumentacji waha się od 2 do 4 tygodnia, natomiast czas oczekiwania na decyzję wynosi około 2-3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.