Karta informacyjna przedsięwzięcia Koszalin

karta informacyjna przedsięwzięcia Koszalin

Miasto Koszalin

Koszalin położony jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego nad jeziorem Jamno. Drugie co do wielkości miasto na Pomorzu Zachodnim liczy około 107 670 mieszkańców. Dodatkowym atutem Koszalina jest jego bliska odległość od morza Bałtyckiego, która wynosi zaledwie 11 km. Zalesiony teren jest dodatkowym walorem przyrodniczym dla regionu, na którym znajdują się rezerwaty i pomniki przyrody. Ze względu na położenie Koszalin w szybkim tempie rozwija się gospodarczo i turystycznie, jak również należy do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W jego zachodniej części znajduje się dzielnica przemysłowa., niezabudowany teren przy drogach lokalnych z dobrze funkcjonującą komunikacją miejską. W Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej na terenie o preferencyjnym charakterze powstają kolejne firmy. Ze względu na duży potencjał turystyczny w mieście powstają firmy związane z turystyką wypoczynkową, krajoznawczą, zdrowotną czy biznesową. W okresie wiosenno-letnim Koszalin jest oblegany przez turystów, którzy chętnie przyjeżdżają do miasta liczącego dużą ilość zabytków, kompleksów sportowo rekreacyjnych oraz ze względu na bliski dostęp do morza. W mieście przeważającą ilość stanowią mikroprzedsiębiorstwa, jest to około 90 procent, natomiast 2 procent stanowią firmy zatrudniające ponad 250 pracowników, które działają w branży przemysłowej.

Decyzje środowiskowe w Koszalinie

Firmy bez względu na swoją wielkość planują inwestycje, które wiążą się z ich rozwojem. Przyszłe zamierzenia budowlane lub technologiczne muszą być wykonane pod odpowiednio ścisłym nadzorem, jak również poprzedzone uzyskaniem odpowiednich dokumentacji i pozwoleń. Każda nowa inwestycja ma pośredni lub bezpośredni wpływ na środowisko, w związku z czym dla niektórych nowych realizacji wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednym z głównych załączników do otrzymania decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia. Prawidłowe opracowania tego dokumentu znacznie ułatwia i przyspiesza uzyskanie „zgód środowiskowych” bez obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Należy pamiętać, iż w treści karty informacyjnej powinniśmy umieścić istotne informacje dotyczące planowanej inwestycji, na podstawie których właściwe organy zbadają wpływ naszego przedsięwzięcia na środowisko. Do obowiązkowych elementów karty są zaliczają się: opis pokrycia szatą roślinną nieruchomości; przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii; rodzaj oraz przewidywana ilość i sposób postępowania z odpadami. Dobrze opracowana karta informacyjna przekłada się na szybkie i bezproblemowe otrzymanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dlatego też znaczna większość Inwestorów decyduje się na zlecenie opracowania tego rodzaju dokumentacji profesjonalnym firmom.