Karta informacyjna przedsięwzięcia Włocławek

    Włocławek jest trzecim co do wielkości miastem w województwie kujawsko-pomorskim, położonym nad rzeką Wisłą. Miasto jest jednym z największych ośrodków gospodarczych w regionie, które zamieszkuje około 110 287 osób. Największe z polskich przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę we Włocławku to Anwil S.A., PSH Lewiatan, Delecta S.A., Molewski Sp. z o.o., Wika Polska Sp. z o.o. sp. k. W dużej odległości od zabudowy mieszkaniowej znajduje się największa  dzielnica przemysłowa, dzięki temu powstają tam zakłady o znacznej uciążliwości na oddziaływanie środowiska.

    Na Pojezierzu Dobrzyńskim nad rzeką Wisłą leży Płock. Miasto, które liczy około 119 709 mieszkańców jest znane z rafinerii ropy naftowej. Płock ma dobrze rozwijającą się gospodarkę i znaczącą ilość przedsiębiorstw. Do największych z nich należy Polski Koncern Naftowy Orlen, Dystrybucja-Logistyka-Serwis DLS Płock, PERN Przyjaźń, Budmat. Duże zakłady przemysłowe funkcjonujące w Płocku mają znaczący wpływ na środowisko. Każde inwestycje przedsiębiorstw, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, a które powinny być zminimalizowane w jak największym stopniu, należy przedstawić w karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej w odpowiednim urzędzie gminy przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Karta informacyjna przedsięwzięcia   

    Karta informacyjna przedsięwzięcia jest kluczowym dokumentem w procesie uzyskania decyzji środowiskowej. Przygotowując ją w wersji rozszerzonej zwiększamy szansę na szybsze uzyskanie decyzji bez potrzeby tworzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Należy pamiętać, że praktycznie każda większa inwestycja pośrednio lub bezpośrednio oddziałuje na środowisko. Dlatego też w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy drobiazgowo i rzetelnie opisać wszystkie aspekty planowanego zadania m.in: jego rodzaj, skalę, usytuowanie a także przewidywane procesy technologiczne. Ponadto w dokumencie tym powinno się wyszczególnić bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na takie aspekty jak : środowisko przyrodnicze, społeczne, dostępność do złóż kopalin oraz sposoby zapobiegania i złagodzenia negatywnego oddziaływania, jak i przewidywanie zagrożeń i ich przeciwdziałaniu.