Raport KOBIZE

Każdy podmiot, który podczas korzystania ze środowiska wprowadza do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje ma obowiązek ma obowiązek sporządzenia rocznego raportu KOBIZE. Składa się go za rok poprzedni do końca lutego danego roku. Przykładowymi sytuacjami kiedy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić sprawozdania są min.:

 • przypadki posiadania instalacji/ urządzeń technicznych – np. piece, kotły, nagrzewnice, klimatyzatory, stanowiska spawalnicze,
 • wyłączna emisja do powietrza wynikająca tylko z samej eksploatacji urządzeń – np. środki transportu.

Natomiast w samym raporcie KOBIZE podmiot zawiera dane dotyczące min.:

 • wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
 • wielkości produkcji oraz charakterystyki surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 • środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
 • wielkości emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
 • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;
 • aktywności związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;
 • prognozy zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Dokumenty przydatne do prawidłowego wypełnienia raportu KOBIZE:

 • decyzje, np. pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • zgłoszenie instalacji,
 • opracowania wykonywane na potrzeby uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia instalacji, dokumentacja techniczna/budowlana, na podstawie której można określić parametry emitorów,
 • mapa z zaznaczonymi emitorami.

Wycena raportu

Zarówno cena wykonania raportu, rejestracji w bazie jak i samego zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest każdorazowa ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu. Zobacz również:

Cennik KOBIZE

* – Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Mają one charakter orientacyjny. Wycena danego opracowania następuje po określeniu jego zakresu.

Nr Usługa Cena
1 Wycena sporządzenia sprawozdania bezpłatnie
2 Wykonanie sprawozdania KOBIZE od 500*
3 Przygotowanie wniosku o zarejestrowanie w Krajowej bazie bezpłatnie
4 Udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do sporządzonego sprawozdania bezpłatnie