Pomiary hałasu

Czym jest hałas

Hałas jest uciążliwym dźwiękiem o zbyt dużym natężeniu występującym w danym miejscu i czasie. Długotrwały i uporczywy jest szkodliwy dla człowieka i może być przyczyną np. narządu słuchu.

Dopuszczalne normy hałasu są szczegółowo określone przez obowiązuje przepisy np. Ustawie Prawo Ochrony Środowiska i są różne dla poszczególnych przypadków (stanowiska pracy, czy hałas komunikacyjny w porze dnia i nocy)

 

Pomiary hałasu – emisja do środowiska

Wykonujemy akredytowane pomiary hałasu pochodzącego z:

  • inwestycji liniowych  takich jak: drogi (hałas drogowy), linii kolejowych i linii tramwajowych, (kolejowy)
  • ruchu lotniczego (hałas lotniczy)
  • instalacji i zakładów przemysłowe, (hałas przemysłowy)
  • w środowisku pracy.

Badania przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym metodykami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz obowiązującymi normami m. in:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 824 i Dz.U. Nr 288, poz. 1697) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 październik 2014 r. (Dz.U. Nr 0, poz. 1542) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
  • Norma PN – EN ISO 9612:2011 Akustyka – Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – Metoda techniczna (Strategia 1 – z podziałem na czynności),
  • Norma PN – EN ISO 3746:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk

Analiza oddziaływania akustycznego

       Analiza akustyczna jest specjalistycznym kompleksowym opracowaniem, które ma za zadanie zidentyfikować źródła hałasu w planowanym obszarze inwestycji, a w przypadku prognozowanych przekroczeń norm wskazać rozwiązania ograniczające i zmniejszającego jego emisje. Pozwala ona tworzyć cyfrowe mapy hałasu z rozkładem pól akustycznych zasięgu izolonii, wyznaczać zasięg oddziaływania emitorów, identyfikować najistotniejsze źródła hałasu.

Do wykonania analiz  wykorzystuje się specjalistyczne programy tworzące modele akustyczne uwzględniające m. in. ukształtowanie i zagospodarowanie terenu (wysokości emitorów, odległości budynków czy drzew).

Analizy oddziaływania akustycznego bardzo często są niezbędnymi załącznikami do innych opracowań środowiskowych, którymi są np.: karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ponowna ocena oddziaływania na środowisko i analiza porealizacyjna.