Wycena

Każde nasze opracowanie jest wycenianie indywidualnie i dlatego nie mamy stałego cennika. Na koszt danego zlecenia ma wpływ wiele czynników takich jak: rodzaj danej inwestycji, jej skala oraz potencjalny wpływ na środowisko. Dopiero po przeanalizowaniu w/w elementów jesteśmy w stanie określić nakład naszej pracy i ilość wymaganych analiz i opracowań.

W celu poznania terminu realizacji i ceny danego opracowania zapraszamy do kontaktu. Poniżej przedstawiamy listę potrzebnych nam informacji, które ułatwią i przyspieszą wykonanie wyceny:

  • program funkcjonalno-usługowy inwestycji

  • lista prac przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji

  • charakterystyka procesu technologicznego (w tym karty charakterystyk)

  • wykaz maszyn i urządzeń przewidzianych do zainstalowania na terenie inwestycji i poza nią. ( w szczególności jeżeli są to maszyny, które stanowią szczególne źródło hałasu i innych emisji).

  • informacja o uzbrojeniu terenu inwestycji w tym ewentualne posiadane umowy na dostarczanie mediów i odbiór ścieków.