Karta informacyjna przedsięwzięcia Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski położony jest w województwie lubuskim nad rzeką Wartą. Miasto z siedzibą wojewody lubuskiego zamieszkuje około 125 000 mieszkańców. Gorzów Wielkopolski to miasto z intensywnie rozwijającą się gospodarką. Najwięksi pracodawcy działający na terenie Gorzowa Wielkopolskiego to:

  • TPV Displays Polska Sp. z o.o.,
  • Bordnetze  Polska Sp. z o.o.,
  • Victory Precizion Technology Polska,
  • Faurecia Gorzów Sp. z o.o.,
  • IMC Poland, Bama Polska Sp. z o.o.,
  • Zakłady Włókien Chemicznych Stilon SA,
  • Holding-Zremb Gorzów SA
  • i wiele innych firm działających w różnych branżach na terenie miasta i okolic.

Gorzów zaplanowało strategię zrównoważonego rozwoju miasta na lata 2010-2020, której program dotyczy między innymi ochrony środowiska. Miasto zaplanowało plan gospodarki niskoemisyjnej w planowanych działaniach inwestycyjnych, jak również obowiązują programy ochrony powietrza. W działaniach tych położono również nacisk na oszczędność energii, redukcję emisji jak również wzrost energii ze źródeł odnawialnych.

Największym miastem województwa lubuskiego jest Zielona Góra. Miasto liczące około 140 874 mieszkańców położone na zboczu doliny rzeki Odry. Miejscowość pod względem historycznym jest częścią Dolnego Śląska. Bliskie położenie miasta przy granicy z Niemcami ma duże znaczenie dla jego rozwoju gospodarczego. W Zielonej Górze została utworzona Strefa Aktywności Gospodarczej, Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny z podstrefą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pod względem gospodarczym Zielona Góra to przede wszystkim silnie rozwinięty przemysł informatyczny, drzewny, produkcja alkoholi oraz zakłady produkujące wyroby z wełny mineralnej.

Karta informacyjna przedsięwzięcia w Gorzowie

Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski to duże miasta szybko rozwijające się gospodarczo. Znacząca ilość firm działających w miastach planuje większe lub mniejsze inwestycje. Każda inwestycja powoduje w różnych stopniach oddziaływanie na środowisko. Przedsiębiorca planujący inwestycję musi uzyskać decyzję środowiskową, zaś jednym z niezbędnych dokumentów do otrzymania decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia. Karta informacyjna powinna zawierać wszystkie najważniejsze informacje o planowanej inwestycji mogącej potencjalnie lub znacząco wpływać na środowisko. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy uwzględnić informacje dotyczące między innymi: lokalizacji inwestycji względem obszarów chronionych, ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej czy opis wariantów przedsięwzięcia. Informacje zawarte w karcie powinny być opisane w sposób profesjonalny i rzetelny aby umożliwić bezproblemową analizę dokumentację organom opiniującym.