Karta informacyjna przedsięwzięcia Łódź

decyzje środowiskowe Łódź

Miasto Łódź

Łódź z ilością mieszkańców na poziomie około 690 tyś. jest trzecim pod względem liczby ludności miastem w Polsce, natomiast powierzchnia 293,25 km2 sprawia, że jest to czwarte co do wielkości miasto w kraju. Od początku XIX wieku Łódź kojarzona z obszarem przemysłowym i wielkoprzemysłowym. Dawniej ośrodek ten utożsamiany był przede wszystkim z przemysłem tekstylnym, jedwabniczym, obuwniczym, odzieżowym, produkcji aparatury radiowej oraz z zakładami farmaceutycznymi.

W chwili obecnej stolica województwa łódzkiego jest nadal liderem na rynku włókienniczym (mieszczą się tu siedziby takich marek jak: Próchnik, Redan S.A., Monnari Trade, Hexeline i Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów), a jej domeną stają się także takie segmenty jak: produkcja sprzętu AGD, działania w zakresie logistyki i Business Process Outsourcing.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Łódzki Okręg Przemysłowy oferują potencjalnym inwestorom dogodne warunki do realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć i inwestycji. Swoje siedziby mają tutaj takie firmy jak: centrum księgowe Philipsa i Citibank, centrum informatyczne Accenture, Ericpol Telecom, centrala mBanku i multiBanku, Procter & Gamble, Whirlpool Corporation, Dell, Ceramika Tubądzin, Atlas i Hutchinson.

Decyzja środowiskowa

Dobra koniunktura polskiej gospodarki w połączeniu z możliwością dofinansowania poszczególnych zamierzeń ze środków unijnych sprawiają, że w ostatnich latach ilość inwestycji realizowanych na terenie miasta Łodzi jak i w samej aglomeracji łódzkiej stale się zwiększa. Dla realizacji sporej części przedsięwzięć wymagana jest decyzja środowiskowa – czyli zgoda właściwego organu na realizację pożądanej przez inwestora inwestycji, uwzględniająca możliwie najmniejsze pogorszenia stanu środowiska w związku z planowaną budową. Do realizacji budowlanych wymagających właściwej zgody można zaliczyć min.; budowę stacji benzynowych, lakierni, tartaków, dużych kompleksów mieszkaniowych, fabryk, marketów oraz inwestycje drogowe, kolejowe, lotnicze itd. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że decyzja środowiskowa jest obligatoryjnym elementem pozyskania właściwych pozwoleń administracyjnych np. pozwolenie na budowę i bez takowej prawidłowa realizacja konkretnego zadania nie może być realizowana.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

W celu uzyskania „zgody środowiskowej” Inwestor musi złożyć we właściwym urzędzie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami – (wzór wniosku). Treść samego dokumentu/wniosku jak i rodzaj niezbędnych do niego załączników określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Samodzielne sporządzenie wniosku, a w szczególności jego załączników sprawia Przedsiębiorcom bardzo dużo problemów. Niewłaściwe przygotowanie dokumentacji powoduje znaczne wydłużenie całej procedury środowiskowej, a w skrajnych przypadkach prowadzi do braku realizacji przedsięwzięcia. W takich sytuacjach inwestor narażony jest na straty znacznych środków finansowych.

Karta informacyjna przedsięwziecia

Najtrudniejszymi do wykonania załącznikami (opracowaniami) do wniosku są Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentacja taka powinna spełniać ustawowe wymogi i zostać podpisana przez osoby z właściwym wykształceniem lub uprawnieniami. W karcie informacyjnej zawiera się dane dotyczące m.in. lokalizacji przedsięwzięcia i jego usytuowania. Opisuje się również rodzaj, powierzchnię i skalę inwestycji oraz zastosowaną technologię. Ponadto opracowanie winno zawierać dane dotyczące rozwiązań chroniących środowisko oraz poszczególnych emisji na różnych etapach inwestycji itd. Szczegółowy zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia – (wzór karty).

EKO Bydgoszcz – Profesjonalnie i Rzetelnie

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu nabyte przy sprawdzaniu poprawności wykonania dokumentacji środowiskowej (praca w instytucjach) jak i jej tworzeniu (praca z Inwestorami – sporządzanie opracowań) gwarantuje naszym Kontrahentom, iż sporządzane przez nas dokumentacje są wykonane profesjonalnie i zgodnie z aktualnymi przepisami. Do każdego naszego zlecenia podchodzimy indywidualnie od etapu wyceny aż po finalizację zadania zapewniając naszemu Partnerowi fachową i rzetelną obsługę.

Oferta i wycena raportów środowiskowych

W zakres świadczonego przez nas outsorcingu środowiskowego wchodzi min. przygotowanie i opracowanie następujących dokumentacji:

  • wniosków o wydanie decyzji środowiskowej;
    • kart informacyjnych przedsięwzięcia;
  • raportów oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  • inwentaryzacji przyrodniczych;
  • prognóz oddziaływania na środowisko;
  • operatów wodnoprawnych.

Czas wykonania raportów

Termin sporządzenia danej dokumentacji ustalany jest każdorazowo indywidualnie i waha się w zależności od stopnia skomplikowania inwestycji. W przypadku prostszych opracowań czas realizacji wynosi: 2-4 tygodnie (operaty i karty przedsięwzięcia); 1-2 miesiące – raporty ooś, 12 miesięcy – całoroczne inwentaryzacje.

Cena za kartę i raport

Koszt opracowania dokumentacji jest ustalany z Inwestorem indywidualnie i jest on zależy od skali inwestycji oraz ilości i rodzaju dodatkowych prac jakie należy wykonać przy opracowaniu (np. analizy akustyczne, rodzaj inwentaryzacji itd.). Tutaj znajdziecie przykładowy cennik karty informacyjnej.

W celu otrzymania bezpłatnej wyceny zapraszamy do kontaktu pod numerem 606-853-267 lub mailowo: biuro@eko-bydgoszcz.pl.