Karta informacyjna przedsięwzięcia Wrocław

Wrocław położony jest w województwie dolnośląskim na d rzeką Odrą. Sklasyfikowany jako miasto o znaczeniu globalnym, zamieszkałe przez 641 607 osób jest siedzibą władz województwa. Mimo znacznych zniszczeń wojennych w mieście zachowała się bardzo duża część oryginalnych budowli w tym ponad osiem tysięcy zabytkowych kamienic. Wrocław w 2016 roku był Europejskim Miastem Kultury, natomiast od 2019 roku Miastem Literatury UNESCO. We Wrocławiu działają dwie stocznie rzeczne. Największe firmy działające na terenie Wrocławia to Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, Tauron Polska Energia, Fortum Power and Heat, które zapewniają miastu energię elektryczną. Bumar-Fadroma, Volvo to producenci koparek zaś Volvo zajmuje się również produkcją autobusów. Na terenie miasta ośrodek badawczo-rozwojowy otworzył amerykański UTC Aerospace Systems. We Wrocławiu funkcjonuje również wiele parków technologicznych i przemysłowych oraz największa ilość centrów badawczo-rozwojowych IT w Polsce. W obszarze aglomeracji wrocławskiej znajdują się Specjalne Strefy Ekonomiczne, na terenie których swoją działalność prowadzi bardzo wiele firm.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Rozwój gospodarczy firm urzędujących na terenach miasta wiąże się dla wielu Przedsiębiorców z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia. Zgoda taka jest wymagana dla kilkudziesięciu rodzajów inwestycji do których zaliczają się m.in.: inwestycje drogowe, kolejowe, energetyczny, energii odnawialnej czy przemysłowej – produkcja.
Kluczowym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej jest dokument zwany jest kartą informacyjną przedsięwzięcia. Ma on za zadanie kompleksowo opisać planowane zamierzenie i jego wpływ na poszczególne aspekty środowiska, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji zamierzenia.

Opracowanie takie powinno zawierać niezbędne informacje dotyczące planowanej realizacji takie jak:

  • typ, identyfikację i wielkość przedsięwzięcia,
  • obszar zajmowanego obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • wykaz istniejącej szaty roślinnej i występowania gatunków zwierząt,
  • opis planowanych procesów technologicznych,
  • prognozowane ilości wykorzystywanej wody, materiałów, surowców, energii i paliw,
  • przewidywane ilości wytwarzanych odpadów, ich rodzaje oraz jaki mogą mieć wpływ na środowisko.

Jeśli poszukujesz specjalistów od karta informacyjna przedsięwzięcia – zgłoś się do nas!