Gospodarka wodno-ściekowa

EKO Bydgoszcz zapewnia wsparcie przy realizacjach związanych z tworzeniem, ulepszeniem oraz rozbudową wszystkich małych infrastruktur, również w energię odnawialną na etapie przygotowania dokumentacji wymaganej przepisami Ustawy Prawo Wodne niezbędnej do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego. Indywidualne podejście do każdego kontrahenta oraz wnikliwa analiza każdego przedsięwzięcia gwarantuje Państwu profesjonalne i kompletne wykonanie opracowania. W celu zapewnienia kompleksowej współpracy na etapie całej inwestycji współpracujemy z firmami projektowymi oraz wykonawczymi, które fachowo opracują dokumentację techniczną i projektową oraz zaoferują Państwu najlepszej jakości urządzenia.

  • Operat wodnoprawny – podstawowy i niezbędny dokument, który jest wymagany przez właściwy organ, do uzyskania pozwolenia wodno prawnego – jest on jednym z załączników do tego wniosku. Składa się z dwóch części: opisowej i graficznej, w których szczegółowo opisane są poszczególne aspekty opracowania.
  • Zgłoszenie wodnoprawne – uproszczona wersja operatu wodnoprawnego, wymagana przepisami ustawy Prawo Wodne dla małych inwestycji do których zalicza się min. wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe, trwałe odwadnianie wykopów budowlanych itp.