Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów)

      Inwentaryzacja dendrologiczna jest opracowaniem wymaganym zarówno na etapie planowania inwestycji jak i jej realizacji, które  będzie każdorazowo niezbędne w przypadku planowania wykonania wycinki drzew lub krzewów dla realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Jest ona dokumentem stanowiącym kompleksowy zbiór informacji dotyczących drzewostanu na wskazanym obszarze.

Sporządzamy szczegółowe i całościowe inwentaryzacje dendrologiczne (drzew i krzewów) potrzebne min. do :

 • wniosków o wycinkę,
 • planowania i projektowania inwestycji,
 • realizacji różnego rodzaju zadań np. drogowych i kolejowych,
 • wyceny wycinek (taksacja opłat odszkodowawczych).

  Nasze opracowania są wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami, wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody oraz nabytym doświadczeniem. Dzięki temu gwarantujemy sporządzenie kompleksowej i profesjonalnej dokumentacji.

Inwentaryzacja dendrologiczna składa się z dwóch części:

 1. opisowej, która zawiera oznaczenie nazwy gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim oraz pomiary dendrometryczne (w przypadku drzew jest to obwód pnia na wysokości 5 cm i/lub 130 cm – zależnie od ustaleń z zamawiającym, w przypadku krzewów – powierzchnia)
 2. graficznej (wykonanej w oprogramowaniu GIS), która, która przedstawia lokalizację drzew i krzewów na mapie wraz z oznaczeniem numerycznym, odpowiadającym zestawieniu tabelarycznemu w części opisowej.

Dodatkowo, po wcześniejszym ustaleniu inwentaryzacja dendrologiczna może zawierać:

 • informacje nt. siedlisk gatunków chronionych (np. porostów, ptaków, nietoperzy, bezkręgowców, w tym pachnicy dębowej);
 • określenie sposobu realizacji wycinki, uwzględniającego ewentualnie stwierdzone gatunki chronione;
 • ocena stanu sanitarnego drzew i krzewów;
 • opis drzew i krzewów w kontekście otoczenia – opis warunków siedliskowych, ewentualnych wad budowy, występowania potencjalnego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa;
 • projekt gospodarki drzewostanem;
 • dokumentację fotograficzną;
 • określenie wieku drzewostanu (na podstawie metody prof. L. Majdeckiego);
 • tabelę z preliminarzem opłat za ewentualne wycięcie drzew i krzewów;
 • listę drzew do usunięcia bez naliczania opłat oraz kwalifikujących się do przesadzenia.

     Naszą ofertą dostosowujemy do wszelkich potrzeb Kotrahenta, a zdobyte dotychczas doświadczenie pozwala nam na realizację najbardziej wymagających analiz. Każde nasze zlecenie wyceniamy indywidualnie a jego koszty zależą min. od miejsca inwentaryzacji, jej zakresu oraz ilość punktów pomiarowych.

  Działamy głównie w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku i Łodzi a na życzenie Zleceniodawcy, inwentaryzacja może obejmować dowolny obszar na terytorium kraju.

Ostatnio wykonane:

“Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na działce 1334, obręb 0026 Zielkowice, gmina Łowicz powiat łowicki, województwo łódzkie.”

“Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na działkach 49 i 94 obręb Pniewo, gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie.”